ตู้แช่ไวน์ ประตูกระจก ขนาด 430 ลิตร 165 ขวด ตัวตู้สเตนเลส