SAHA – 3-Stage Water Purifier – SHWPS2A3S4HTX

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน รุ่น SHWPS2A3S4HTX

  • ขนาดตัวเครื่อง 40 x 14 x 36 ซม.
  • ระบบการกรองน้ำ 3 ขั้นตอน
  • ขั้นตอนการกรองขั้นที่ 1 กรองผ่านไส้กรอง PP
  • ขั้นตอนการกรองขั้นที่ 2 กรองผ่านไส้กรอง UDF
  • และขั้นตอนการกรองขั้นตอนที่ 3 กรองผ่านไส้กรอง CTO
  • วัสดุ พลาสติกแข็งแรงทนทาน
  • กระบอกกรองมีโอริงช่วยป้องกันการรั่วซึมของน้ำ
  • การรับประกันอะไหล่ 1 ปีเต็ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

Brand

SAHA STAINLESS