SAHA – Reverse Osmosis Water purifier – SHWPS3XRO800G

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องกรองน้ำระบบ RO 800G รุ่น SHWPS3XRO800G

  • ขนาดตัวเครื่อง 16 x 43.5 x 40 ซม.
  • กรองละเอียด 0.0001 ไมครอน กรองน้ำกร่อย ตะกอน หินปูน ได้ในเครื่องเดียว
  • หัวก๊อกคู่สเตนเลสคุณภาพดี (น้ำกรอง / น้ำบริสุทธิ์)
  • กรองน้ำแรงถึง 2 ลิตร/นาที มากกว่าเครื่องกรอง RO ทั่วไปสูงสุดถึง 16 เท่า
  • ตัวเครื่องเล็กประหยัดพื้นที่ ไม่มีถังเก็บน้ำ
  • มีหน้าจอแสดงค่าคุณภาพน้ำ TDS (Total Disolved Solids)
  • ไส้กรอง CBPA มีอายุใช้งาน 1 ปี ไส้กรอง RO มีอายุใช้งานสูงสุด 3 ปี
  • พร้อมระบบ Auto Flush ป้องกันเชื้อโรคสะสมและช่วยยืดอายุของไส้กรอง RO
  • ไส้กรองเปลี่ยนง่ายแค่หมุน พร้อมระบบเตือนอายุการใช้งานไส้กรอง
  • รับประกันอะไหล่ 1 ปีเต็ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

Brand

SAHA STAINLESS