SAHA – UV Water System 16 W – 2 GPM – SHUVS1W16G2

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องกรองน้ำระบบ UV 16 W รุ่น SHUVS1W16G2

  • ขนาดตัวเครื่อง 37.5 x 8.2 x 8.2 ซม.
  • หลอด UVC 253.7nm ประสิทธิภาพสูง กำลังไฟ 16 W
  • รองรับปริมาณน้ำ 2 GPM แรงดันน้ำ 150 PSI
  • มีอายุการใช้งาน 6,000 – 8,000 ชั่วโมง
  • สามารถเปลี่ยนไส้กรองได้ง่ายแค่หมุนขั้นตอนเดียว
  • กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 16 W
  • กระแสไฟฟ้า / ความถี่ 220 V/50 Hz.

ข้อมูลเพิ่มเติม

Brand

SAHA STAINLESS