Sanden – 4 Doors – Display Cooler – YDM-1005

Sanden – 4 Doors – Display Cooler – YDM-1005

 • ตู้แช่ 2 ระบบ แยกอุณหภูมิ 4 ประตู
 • 7 คิว [YDM-1005]

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตู้แช่ 2 ระบบ แยกอุณหภูมิ 4 ประตู [YDM-1005]

 • ขนาดความจุ 7 คิว (700 ลิตร)
 • ขนาด (กว้างxลึกxสูง) 110 x 60.0 x 200.0 ซม.
 • น้ำหนักสุทธิ 144 กก.
 • ควบคุมระบบความเย็นด้วยระบบ Digital Control
 • อุณหภูมิความเย็น ด้านบน +10 ถึง -2 องศาเซลเซียส / ด้านล่าง -10 ถึง -15 องศาเซลเซียส
 • ระบบทำความเย็น : ด้านบน ระบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (No Frost)
 • ใช้กระแสไฟ 220-240 V, 50 Hz. (3.10 แอมป์ 570 วัตต์)
 • มีหลอดไฟ LED
 • มีล้อเลื่อน สะดวกในการเคลื่อนย้าย
 • รูปแบบการใช้งาน :ด้านบน เหมาะสำหรับแช่เย็นเครื่องดื่มหรือผัก ผลไม้ และอื่น ๆ /ด้านล่าง : เหมาะสำหรับแช่น้ำแข็ง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

Brand

Sanden