Unipure Blue เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน ระบบ RO ขนาด 75 GPD รุ่น 1307012

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

 • ติดตั้งง่าย สะดวกต่อการใช้งาน (มีคู่มือการติดตั้ง)
 • ไส้กรองระบบ RO ความละเอียด 0.0001 ไมครอน
 • ได้รับมาตรฐานจาก NSF International
 • น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย
 • ถังบรรจุน้ำ 3.2 แกลลอน ถังน้ำเป็นไฟเบอร์
 • กำลังการผลิตน้ำ 300 ลิตร/วัน (ขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำ)

ระบบขั้นตอนการกรองน้ำ

ขั้นตอนที่ 1 Sediment Filter กรองสิ่งสกปรกที่เป็นสารแขวนลอยในน้ำ กรองตะกอนขนาดเล็ก

ขั้นตอนที่ 2 Block Carbon (CTO) กำจัดคลอรีน สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์

ขั้นตอนที่ 3  Carbon Ultrafine Depth Filtration ไส้กรองคาร์บอนในกระบอก UDF ดูดซับกลิ่น คลอรีน สี จากน้ำ วัตถุดิบคาร์บอนเกร็ดได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก)

ขั้นตอนที่ 4 Reverse Osmosis เป็นการกรองโดยผ่านเนื้อเยื่อ Membrane ขนาดการกรองเล็กมากถึง 0.0001 ไมครอน จึงทำให้น้ำสะอาดและบริสุทธิ์

ขั้นตอนที่ 5 Post Carbon ไส้กรองคาร์บอนชนิดผง กรองดัจับกลิ่น สี และคลอรีนในน้ำ

อายุการใช้งานไส้กรองน้ำ

ขั้นตอนที่ 1 Sediment Filter อายุการใช้งาน 4-6 เดือน

ขั้นตอนที่ 2 Block Carbon (CTO) อายุการใช้งาน 8-10 เดือน

ขั้นตอนที่ 3 Gac UDF อายุการใช้งาน 8-10 เดือน

ขั้นตอนที่ 4 Reverse Osmosis อายุการใช้งาน 12-18 เดือน

ขั้นตอนที่ 5 Post Carbon อายุการใช้งาน 8-10 เดือน

*** อายุการใช้งานข้างต้น วิเคราะห์จากคุณภาพน้ำดิบปกติ เช่น น้ำประปา เป็นต้น ***

อุปกรณ์ภายในกล่องประกอบด้วย

 • เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO. จำนวน 1 เครื่อง พร้อมไส้กรองน้ำบรรจุอยู่ภายในเครื่องกรอง
 • อุปกรณ์การติดตั้ง และคู่มือการติดตั้งอย่างละเอียด ประกอบด้วย ก๊อกน้ำดื่ม อุปกรณ์ยึดติดเจาะแขวนผนัง จำนวน 1 ชุด
 • ถังเก็บน้ำกรอง ขนาด 12 ลิตร จำนวน 1 ใบ
 • แถมฟรี. สายน้ำดื่ม ความยาว 5 เมตร 1 เส้น

 การดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำดื่ม

 • ไม่ควรติดตั้งไว้ในที่สกปรก อับชื้น
 • ควรทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำดื่ม สายยาง ก๊อกน้ำ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 • ควรเปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่ม ตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ควรติดตั้ง ปลั๊กไฟให้ห่างจากมือเด็ก

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

Brand

Unipure