Unipure Blue GAC 2.5″x12″ ไส้กรองน้ำ Inline รหัส 0112307

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

  • ไส้กรองน้ำ Granular Activated Carbon ชนิดแคปซูล
  • ขนาดไส้กรองน้ำ 2.5 x 10 นิ้ว
  • กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สี กลิ่น สารพิษ รวมถึงปรับค่ากรด-ด่างของน้ำ
  • ต่อเข้ากับข้อต่อ Fitting เกลียว 2 หุนได้เลย ไม่ต้องบรรจุใน Housing
  • ติดตั้งและถอดเปลี่ยนได้ง่าย
  • ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยของน้ำดื่ม WQA
  • สามารถใช้กับเครื่องกรองน้ำได้หลากหลายยี่ห้อ ที่ใช้ขนาดไส้กรองยาว 12 นิ้ว เช่น Unipure, Biomax
  • **อายุการใช้งานของเเต่ละไส้กรองขึ้นอยู่กับสภาพน้ำเเละความถี่การใช้งาน**

ข้อมูลเพิ่มเติม

Brand

Unipure